آخرین سخنرانی — وب سایت رسمی مشکات

آخرین سخنرانی

شرح خطبه 72 نهج البلاغه

دوشنبه 13 شهریور ماه 1396

شرح خطبه71 نهج البلاغه

دوشنبه 6 شهریور ماه 1396

شرح خطبه 69و70 نهج البلاغه

دوشنبه جلسه اول 30 مرداد ماه 1396 

شرح خطبه 67و68 نهج البلاغه

دوشنبه 16 مرداد ماه 1396

شرح خطبه 66 نهج البلاغه

دوشنبه 9 مرداد ماه 1396

تفسیر سوره مبارکه توبه

جلسه اول دوم تیرماه 1396

جلسه دوم سوم تیرماه 1396

جلسه سوم چهارم تیر ماه 1396

جلسه چهارم 22تیر ماه 1396

جلسه پنجم 29تیر ماه 1396

جلسه ششم 5مرداد ماه 1396 

جلسه هفتم 12مرداد ماه 1396

جلسه هشتم 19مرداد ماه 1396

جلسه نهم 26 مرداد ماه 1396

جلسه دهم 2 شهریور ماه 1396

جلسه یازدهم 9 شهریور ماه 1396

جلسه دوازدهم 16 شهریور ماه 1396

جلسه سیزدهم 18 آبان ماه 1396

جلسه چهاردهم 19 آبان ماه 1396

جلسه پانزدهم 20 آبان ماه 1396

جلسه شانزدهم 21 آبان ماه 1396

جلسه هفدهم 22 آبان ماه 1396

جلسه هجدهم 23 آبان ماه 1396

جلسه نوزدهم24 آبان ماه 1396

جلسه بیستم 25 آبان ماه 1396

جلسه بیست و یکم 26 آبان ماه 1396

جلسه بیست و دوم 27 آبان ماه 1396

جلسه بیست و سوم 9 آذر ماه 1396

جلسه بیست وچهارم 16آذر ماه 1396

 

شرح دعای 12 صحیفه سجادیه

شنبه 9 اردیبهشت 1396

جمعه8 اردیبهشت 1396

پنج شنبه 7اردیبهشت 1396

چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396

سه شنبه 5 اردیبهشت 1396

دوشنبه 4 اردیبهشت 1396

شرح دعای 11 صحیفه سجادیه

شنبه 2 اردیبهشت 1396

شرح خطبه 65 نهج البلاغه

دوشنبه جلسه اول 26 تیر ماه 1396

دوشنبه جلسه دوم 2 مرداد ماه 1396

شرح خطبه 58،59،60،61 نهج البلاغه

دوشنبه 28 فروردین 1396

شرح خطبه 56،57 نهج البلاغه

دوشنبه 21 فروردین 1396

شرح خطبه 53،54،55 نهج البلاغه

دوشنبه 14 فروردین 1396

شرح خطبه 52 نهج البلاغه

جلسه اول: دوشنبه 12 فروردین 1396

جلسه دوم: دوشنبه 13 فروردین 1396

شرح خطبه 50،51 نهج البلاغه

دوشنبه 11 فروردین 1396

شرح خطبه 49 نهج البلاغه

دوشنبه 10 فروردین 1396

شرح خطبه 46،47،48 نهج البلاغه

دوشنبه 4 بهمن 1395

شرح خطبه 45 نهج البلاغه

دوشنبه 27 دی 1395

تفسیر سوره مبارکه انفال (مشهد، 1395)

جلسه بیست و چهارم دوشنبه 29 خرداد 1396

جلسه بیست و سوم یکشنبه28 خرداد 1396

جلسه بیست و دوم شنبه27 خرداد 1396

جلسه بیست و یکم جمعه 26 خرداد 1396

جلسه بیستم چهارشنبه 24 خرداد 1396

جلسه نوزدهم سه شنبه 23خرداد 1396

جلسه هجدهم دوشنبه 22خرداد 1396

جلسه هفدهم یکشنبه 21خرداد 1396

جلسه شانزدهم شنبه 20خرداد 1396

جلسه پانزدهم جمعه 19خرداد 1396

جلسه چهاردهم پنج شنبه 18خرداد 1396

جلسه سیزدهم چهارشنبه 17خرداد 1396

جلسه دوازدهم سه شنبه 16 خرداد 1396

جلسه یازدهم دوشنبه15 خرداد 1396

جلسه دهم یکشنبه 14 خرداد 1396

جلسه نهم شنبه 13 خرداد 1396

جلسه هشتم جمعه 12 خرداد 1396

جلسه هفتم پنج شنبه 11 خرداد 1396

جلسه ششم پنج شنبه 14 اردیبهشت 1396

جلسه پنجم پنج شنبه 31 فروردین 1396

جلسه چهارم پنج شنبه 24 فروردین 1396

جلسه سوم پنج شنبه 17 فروردین 1396

جلسه دوم پنج شنبه 7 بهمن 1395

جلسه اول پنج شنبه 30 دی 1395