زندگی نامه — وب سایت رسمی مشکات

زندگی نامه

محمدعلی انصاری فرزند ثقة ‌المحدثین حاج شیخ محمود انصاری(ره)؛ در سال 1343 در مشهد مقدس متولد شد. او تحصیلات حوزوی را در حوزه علمیه همین شهر گذراند و طی بیست سال، علوم متداول حوزوی را از محضر عالمان بزرگی همچون آیت الله سیدحسن صالحی، آیت الله سیدابراهیم حجازی(ره) و یک دوره کامل خارج اصول و در کنار آن خارج فقه را از محضر مبارک آیت الله میرزاعلی فلسفی (ره) استفاده نمود. اما اثرگذارترین شخصیت علمی در زندگی وی علامه فقید و مفسر کبیر قرآن، حضرت آیت الله شیخ محمدصادق سعیدی (ره)، بود. او طی سیزده سال از محضر این عالم ربانی و فقیه متأله علوم مختلفی را بهره برد؛ به‌خصوص تفسیر قرآن کریم که شاه‌بیت غزل شخصیت کم‌نظیر علامه سعیدی بود و در نهایت ایشان شاگرد خود را با اجازتی مورد تفقد قرار داد. همزمان محمدعلی انصاری تحصیلات دانشگاهی را نیز در مشهد مقدس تا مقاطع عالی طی نمود و در رشته زبان ‌و ‌ادبیات فارسی فارغ التحصیل شد. او از سال 1361 تدریس را در حوزه علمیه مشهد آغاز نمود و همه کتب متداول حوزوی را بارها تدریس نموده و شاگردان مبرزی را تربیت نمود. هم‌اکنون نیز در مشهد مقدس در مدرسه علمیه امام حسن مجتبی(ع) به تدریسِ هر روزه تفسیر قرآن و خارج فقه اشتغال دارد. او تدریس در دانشگاه ‌فردوسی‌مشهد را نیز از سال 1375 آغاز کرد و اکنون در دوره دکتری مدیریت به تدریس مشغول است. وی در طی این سال‌ها در کنار همه مشغولیت‌های علمی و اجتماعی همت اصلی خود را مصروف تفسیر قرآن کریم نمود و توفیق سه دوره بازگو کردن کامل سی جزء قرآن نصیبش شد که در قالب بیان1، بیان2 و بیان3 به جامعه اسلامی عرضه شد. تاکنون از او نزدیک چهل عنوان کتاب چاپ شده است و در حال حاضر مشغول نگارش «مشکاة» (تفسیر جامع قرآن کریم) است که تاکنون (بهار1394) 6 جلد آن چاپ شده است.